Alokasyon

Hola

If you are looking for alokasyon ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

alokasyon

What is the meaning of alokasyon?

alokasyon. Ito ang mekanismo ng ibang pagagamitan nito. sa kakapusan. Ang pamamahagi ng mga iba’t ibang pamamaraan. Isa narito ang pagpapalawak ng gamit sa mga ito. 1. Ang epektibo, maayos, at matalinong paggamit. 2. Pamumuhunan. 3. Pag-gamit ng makabago teknolohiya. ito ay lubusang makamit. Ang ay nauubos. Ang mga likas na yaman. yaman.

What is Kahulugan ng alokasyon?

Kahulugan ng alokasyon? - Brainly.ph Kahulugan ng alokasyon? See what the community says and unlock a badge. Ang ibig sabihin ng alokasyon ay tumutukoy sa pamamaraang paglalaan o pagbabahagi ng takdang dami ng pinagkukunang yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan.

What is tumutukoy in alokasyon?

Ang ibig sabihin ng alokasyon ay tumutukoy sa pamamaraang paglalaan o pagbabahagi ng takdang dami ng pinagkukunang yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan. Ito ay paraan din ng pangangasiwa at pamamahagi ng mga produkto at serbisyo upang makamit ang kasiyahan sa kabila ng limitadong pinagkukunang-yaman.

What does alokasyon SA ibat't-Ibang sistemang Pang-Ekonomiya mean?

ALOKASYON SA IBAT’T-IBANG SISTEMANG PANG-EKONOMIYA SISTEMANG PANG-EKONOMIYA  Nakabatay sa kung sino ang gumagawa ng pag-papasya sa pamamaraan ng pagpapasyang ginagawa.

I hope the above sources help you with the information related to alokasyon . If not, reach through the comment section.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *